• مشخصات نمایندگی
  • استان: آذربایجان غربی
  • شهر: ارومیه
  • نمایندگی: چارلز روئیل نژاد
  • آدرس: بلوار شهید رجائی خیابان رازی نرسیده به هنرستان عسگری پلاک 115، خدمات فنی ترموتکنیک
  • شماره تلفن: 04433458253
  • ایمیل: -