درایر

درایر: (Air Dryer)

هوای مورد نیاز در واحدهای صنعتی اغلب می بایست عاری از رطوبت باشد. برای نیل به این هدف از تجهیزاتی تحت عنوان خشک کن (ایر درایر) استفاده می گردد.

تجهیزات مختلفی برای حذف رطوبت هوای فشرده وجود دارند که از روش های متفاوتی استفاده می کنند. متداولترین روش های کاهش و حذف رطوبت خشک کردن هوا به وسیله مواد جاذب رطوبت و خنک کردن می باشد.

 

خشک کن های جذبی: (Adsorption Air Dryer)

جهت افزایش کیفیت هوای فشرده مورد استفاده در برخی از صنایع مانند صنایع دارویی، شیمیایی و همچنین تامین هوای مورد نیاز تجهیزات ابزار دقیق از درایرهای جذبی استفاده میگردد. این تجهیزات دارای ۲ برجک که حاوی مواد جاذب رطوب بوده و عملیات خشک کردن هوا را با روش جذب توسط مواد جاذب انجام می دهند. در این تجهیزات زمانی که یکی از برجک ها عملیات خشک کردن هوای فشرده را انجام می دهد، برجک دیگر به احیای مواد جاذب می پردازد.

خشک کن های تبریدی: (Refrigeration Air Dryer)

درایرهای تبریدی با خنک کردن هوای فشرده تا دمای ۳ سانیگراد و تقطیر، رطوبت موجود در هوا را بصورت قطرات آب خارج می کنند. خنک شدن هوا علاوه بر کاهش رطوبت، باعث می شود که سیستم های مصرف کننده ای که به دما حساس هستند، از هوای با کیفیت تری استفاده نموده و طول عمر مناسبی داشته باشند. هوای خروجی از درایر های تبریدی با نقطه شبنم ۳ درجه سانیگراد برای حجم عظیمی از مصارف صنعتی مناسب می باشد.