استان شهر نمایندگی آدرس تلفن مشخصات
آذربایجان غربی ارومیه چارلز روئیل نژاد بلوار شهید رجائی خیابان رازی نرسیده به هنرستان عسگری پلاک ۱۱۵، خدمات فنی ترموتکنیک ۰۴۴۳۳۴۵۸۲۵۳ مشاهده جزییات