شرکت پارس کمپرسور بیش از 40 سال در تلاشی چشمگیر مشغول ساخت و تولید دستگاهها و تجهیزات فشرده سازی هوا و گاز طبیعی جهت رفع نیاز کارخانجات ، کارگاهها و صنعت CNG کشور میباشد. تلاشی که منجر به ایجاد بزرگترین رفرنس فروش کمپرسورهای هوا و  CNGبین تولیدکنندگان داخلی و خارجی این صنعت در کشور شده است .

رسالت شرکت پارس کمپرسور تولید انواع تجهیزات و دستگاههای فشرده سازی هوا و گاز برای پاسخگوئی به نیازهای بسیار متنوع  بازار کشور و حتی خارج کشور میباشد و برای رسیدن به این مهم ، گامهای موثری را تاکنون برداشته ایم تا جائی که در حال حاضر بعنوان اولین و تنها تولید کننده کمپرسورهای چرخشی بدون روغن (Oil Free) و کمپرسورهای  فرآیندی گاز در کشور مطرح بوده و بزودی اقدام به تولید کمپرسورهای فرآیندی هوا و گاز در رنج های بزرگ برای رفع نیازهای صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی کشور خواهد نمود .

شرکت پارس کمپرسور مشتری محوری و احترام به مشتری را نه تنها در کلام و نوشتارهای خود بلکه در عمل با سالها انجام خدمات پس از فروش به صورت شبانه روزی در سطح کشور به اثبات رسانده و سعی دارد در آینده با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای انسانی بیشتر، همه کاستیها را در انجام به موقع و موثر خدمات به مشتریان محترم خود جبران نماید .