انتخاب برگه

افتتاح پروژه گاز رسانی به روش CNG از ایرانشهر به نیروگاه چابهار بزرگترین پروژه انتقال گاز CNG در دنیا توسط دکتر روحانی ، ریاست محترم جمهوری در  یازدهم آذر 1396

[aparat id=”KPzGy”]